Cyber For You- מרכז להכשרת עובדים למקצועות ההייטק

latest Blog post

properties #4067

3/5

תיאור :

בודק בבוקר

נמצאים בסגר? 20% הנחה

קורס סייבר וניהול רשתות

עכשיו רק ב- 718 ש״ח

המכללה רשאית להפסיק את מחיר ההנחה בכל עת